Uchovávanie, spracovanie a ochrana osobných údajov


Legislatíva GDPR o ochrane, zaobchádzaní s osobnými údajmi a právach používateľa.

Ako používateľ akejkoľvek služby, ktorá spracováva Vaše osobné údaje máte právo mať nad Vašimi údajmi plnú kontrolu, to znamená: Tieto práva Vám môžu byť odopreté len v nasledujúcich prípadoch:

Objasnenie miest a akcií, pri ktorých dochádza k zberu osobných údajov.

Táto sekcia je GDPR auditom pre túto webstránku.
V tejto sekcií Vám bude objasnené kde dochádza k zberu osobných údajov, za akých podmienok a z akých dôvodov.

Kontaktný formulár

Spracovávané údaje:
  • E-mailová adresa
Použitie a podmienky:
E-mailová adresa
- Slúži na prípadnú spätnú odpoveď.
- Platná e-mail adresa je aj podmienkou na uplatnenie si "práva na zabudnutie". Konfirmačný e-mail bude obsahovať kľúč a inštrukcie potrebné na zmenu/vymazanie dát.
- Tento údaj nie je verejne dostupný
- Spätná odpoveď musí byť v kontexte diskutovanej témy, e-mailom neposielam žiadne novinky ani marketingový obsah.

Registračný/prihlasovací formulár

Spracovávané údaje:
  • Meno alebo pseudonym
  • E-mailová adresa
  • Heslo
Použitie a podmienky:
Meno alebo pseudonym
- Slúži na identifikáciu a prezentovanie Vašej osoby a identifikáciu Vášho obsahu na miestach ktoré obsahujú obsah od viacerých osôb.
- Tento údaj bude uverejnený.
- Tento údaj je jedinečný a druhá osoba nebude už môcť použiť meno, ktoré ste si zvolili Vy.
E-mailová adresa
- Platná e-mailová adresa umožňuje prístup k niektorým úlohám a funkciám ktoré vyžadujú vyššiu úroveň zabezpečenia - overenie. Za takéto úlohy sa považuje napríklad zmena hesla alebo úplné vymazanie používateľa vrátane všetkého jeho obsahu.
- Účet je však aktívny ihneď po registrácií, rozhranie pre zobrazenie a úpravu obsahu taktiež.
- Tento údaj nieje verejný.
Heslo
- Tento údaj je prvkom zabezpečenia Vášho účtu pred vstupom inej osoby.
- Heslo je v databáze uložené jednosmerným šifrovaním podľa tajného kľúča, nemôžem ho získať ani ja. Podoba hesla, v akej je uložené v databáze len veľmi ťažko bude viesť k jeho vyzradeniu aj po získaní údajov tre5ou stranou.
- Tento údaj nie je verejný

CookiesNaspäť Domov