Hurá mám robotu :D

08. October 2021
Prvý týždeň v prvej robote v odbore a prvej v živote kde nejdem len kvôli peniazom je za mnou :D
Malá spoločnosť ale s dlhou tradíciou, pracujúca na svojom vlastnom produkte v oblasti leteckého priemyslu a cestovného ruchu, malý a stabilný kolektív, "startup" to proste znie cool, aj keď zaužívaný obraz o korporáciách ako hnacom motore dystopickej spoločnosti budúcnosti sa vo veľa prípadoch nemusí ani približovať tejto predstave, hlavne v odvetviach a dobe ktorá sa začína čoraz viac riadiť princípmi vzdelanostnej ekonomiky.

Na druhú stranu je to obrovský tlak - snažiť sa nezfailovať všetko čo sa dostane pod ruku, zapracovať sa do projektu a vykázať nejaký prínos a udržať sa tu.