Osobný web, portfólio


Osobná web stránka, rýchly náhľad do neprístupných sekcií (administračné rozhranie)Realizácia: Apríl 2020