mongoExpressResourceOpener

mongoExpressResourceOpener

Rozšírenie pre Google Chrome pre rýchle vyhľadávanie a otváranie MongoDB záznamov.

Mini projekt rozšírenia MongoExpressResourceNG bol zamýšľaný ako pracovná pomôcka pre zvýšenie efektivity a rýchlosti práce kedy je nutné pri vývoji aplikácie často nutnosť otvárať a kontrolovať jednotlivé záznamy vo webovom prostredí ku Mongo databáze.

Na otvorenie záznamu stačí jeho ID vložiť do okna rozšírenia a nájdené záznamy sa otvoria na nových kartách prehliadača. Ak sa nič nepodarí nájsť, užívateľ bude o tom informovaný.
 
V nastaveniach rozšírenia je možné vybrať viacero zdrojov dát (databáz) kde sa má dokument so zadaným ID vyhľadávať, pričom jednotlivé zdroje je možné ešte kategorizovať do skupín ako vývojové prostredie, testovacie prostredie a podobne. 
Jednoduchým výberom alebo nastavením potom vieme predvoliť na ktorom sete (alebo všetkých) dátových zdrojov (databáz) chceme vyhľadávať.

Paster.cloud

Paster.cloud

Paster.cloud synchronizuje a zálohuje schránku skopírovaného obsahu (clipboard) medzi rôznymi zariadeniami.

Paster.cloud je projekt zdieľanej schránky s dočasným skopírovaným obsahom, tzv. "clipboard" medzi rôznymi zariadeniami a operačnými systémami.
Clipboard je to, čo pracuje keď používate CTRL + C a CTRL + V na počítači alebo proste "kopírovať" a "vložiť", aj na hocijakom inom zariadení, napríklad telefóne.


Cieľom tejto aplikácie je:

Poskytnúť funkčnosť, kedy jednoduchým skopírovaním obsahu na jednom zariadení budeme mať tento obsah baz ďalších zbytočných obštrukcií ihneď dostupný aj na svojich ďalších spárovaných zariadeniach. 

MusicPagesScraper

MusicPagesScraper

MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.

MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.

Táto Java Spring Boot aplikácia je prepis mnou dávnejšie vytvorenej webovej aplikácie BandzoneScraper (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-scraper, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneScraper) napísanej v jazyku Ruby, ktorá obsluhovala len jednu webstránku.

Bude slúžiť ako súčasť pre tiež nedávno realizovaný projekt BandzoneAndroidUnofficial (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-android-unofficial, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneAndroidUnofficial) prehrávača, keď sa chystá jeho rozsiahlejšia zmena a pridanie viacerých funkcií, pridanie podpory viacerých undergroundových a nezávislých hudobných platform.

Bandzone Player unofficial

Bandzone Player unofficial

Android aplikácia "Československé spotify" na prehrávanie skladieb z hudobného portálu Bandzone.cz

BandzonePlayer unofficial je android aplikácia, ktorá umožňuje prehrávanie skladieb, ktoré sú na prehrávanie a sťahovanie inak dostupné len v prehrávači na tomto webe.
Na tomto webe sa nachádza hádam každá kapela ktorá kedy v Čechách a na Slovensku vznikla, a teda tento portál je využívaný predovšetkým fanúšikmi mimo hlavný a komerčný prúd, čo však bolo motiváciou k vytvoreniu tejto aplikácie je:

Tento web je v svojej nezmenenej podobe už hádam odkedy začal existovať v CZ/SK internet - čo by až tak nevadilo - pokiaľ niečo funguje, načo do toho zbytočne rýpať - ale web s neresponzívnym dizajnom je v roku 2021, kedy už hádam polovica návštev pochádza z mobilných zariadení naozaj bolesť.Samotná webstránka nerieši situáciu keď budem offline - čo aplikácie, napríklad aj spotify umožňujú skladby "poukladať" a púšťať offline. Úspora dát - pri vyhľadávaní kapiel a púštaní skladieb nie je nutnosť načítavať celú web stránku, v najlepších prípadoch kedy je zo servera je stiahnutých len pár bajtov/kilobajtov, prípadne ak je sladba púštaná opakovane a bola v minulosti už uložená, tak sa prehrá s pamäti zariadenia.Zúčastňujem sa kurzu - kvázi súkromnej akadémie - kde je hlavným vyučovacím predmetom jazyk Java a okrem rôznych cvičení a a cvičných projektov, ktoré nás majú pripraviť na juniorské pozície softvérových vývojárov som chcel robiť aj niečo viac "reálne". 


Je ale otázne, či vo vývoji tejto aplikácie budem ďalej pokračovať a nebudem sa venovať ďalším nápadom, prípadne len zlepšeniu a "skrášleniu" zdrojového kódu s novými vedomosťami.

CheckDone for GitHub

CheckDone for GitHub

CheckDone pre GitHub je rozšírenie pre Google Chrome, ktoré transformuje zoznamy položiek v readme sekciách na GitHube na TO-DO list s odškrtávacími políčkami.

CheckDone pre GitHub je rozšírenie pre prehliadač Google Chrome, ktoré po aktivácií pre danú stránku (zložku repozitára) na GitHube pridá v sekcii README zaškrtávacie políčka ku jednotlivým položkám v zoznamoch položiek - transformuje ich na "TO-DO" list.
Nastavenia a označené položky sú samozrejme zapamätané aj po zavretí webu/prehliadača a načítané pri ďaľšej návšteve.
Do budúcnosti plánujem pridať možnosť pridávať aj poznámky.

BandzoneScraper

BandzoneScraper

BandzoneScraper je aplikácia na získavanie dát z Československého hudobného portálu venujúcemu sa hlavne českým a slovenským garážovým a undergroundovým kapelám aj sólo hudobníkom a hudobným projektom.

Aplikácia slúži ako prostredník, ktorý na základe požadovaného dotazu získava dáta zo stránky - z jej HTML elementov - a prevádza chcené dáta na formát JSON.

Formát JSON je jeden zo štandardizovaných a široko používaných formátov na import/export/zdieľanie dát medzi rozličnými platformami a aplikáciami napísanými v rozličných programovacích jazykoch.
Slúži teda ako API (rozhranie) na poskytovanie dát, ktorým tento webový portál nedisponuje.

Získavanie dát by bolo síce možné aj priamym prístupom na web BandZone.cz z koncového zariadenia, avšak takéto riešenie zbytočne kladie nároky na objem prenášaných dát a výpočtový výkon koncového zariadenia a v neposlednom rade aj na komplexnosť aplikácie bežiacej na koncovom zariadení.

Taric.sk

Taric.sk

Prehľadávač tovarových nomenklatúr k colnému sadzobníku

Vlastná implementácia nástroja na prehliadanie tovarových nomenklatúr (preberaných z jednotného európskeho colného sadzobníka) - vývoj tohoto nástroja bol začatý ako alternatíva k nástroju, ktorý poskytuje Finančná správa Slovenskej republiky alebo internetový portál Európskej komisie.

Dôvody na vytvorenie vlastnej implementácie:

zdĺhavé a stresujúce ovládanie nástroja poskytovaného Finančnou správou, zbytočne spomaľujúce pracovný proces, neintuitívne správanie tohoto nástroja v danom nasadení
vyhľadávací algoritmus zobrazujúci len cieľovú položku bez položiek stromu, ktoré k nej viedli
texty obsahujúce citácie ďalších položiek, avšak neobsahujúce odkaz na tieto položky