Rozšírenie pre Google Chrome pre rýchle vyhľadávanie a otváranie MongoDB záznamov.


Mini projekt rozšírenia MongoExpressResourceNG bol zamýšľaný ako pracovná pomôcka pre zvýšenie efektivity a rýchlosti práce kedy je nutné pri vývoji aplikácie často nutnosť otvárať a kontrolovať jednotlivé záznamy vo webovom prostredí ku Mongo databáze.

Na otvorenie záznamu stačí jeho ID vložiť do okna rozšírenia a nájdené záznamy sa otvoria na nových kartách prehliadača. Ak sa nič nepodarí nájsť, užívateľ bude o tom informovaný.
 
V nastaveniach rozšírenia je možné vybrať viacero zdrojov dát (databáz) kde sa má dokument so zadaným ID vyhľadávať, pričom jednotlivé zdroje je možné ešte kategorizovať do skupín ako vývojové prostredie, testovacie prostredie a podobne. 
Jednoduchým výberom alebo nastavením potom vieme predvoliť na ktorom sete (alebo všetkých) dátových zdrojov (databáz) chceme vyhľadávať.

Rozšírenie pomáhla aj s otváraním prelinkovaných záznamov, kedy kliknutím na jeho referenciu v otvorenom mongo zázname túto hodnotu predvyplníme do textového poľa na zadanie ID v rozšírení.Realizácia: Marec 2023