MusicPagesScraper

MusicPagesScraper

MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.

MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.

Táto Java Spring Boot aplikácia je prepis mnou dávnejšie vytvorenej webovej aplikácie BandzoneScraper (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-scraper, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneScraper) napísanej v jazyku Ruby, ktorá obsluhovala len jednu webstránku.

Bude slúžiť ako súčasť pre tiež nedávno realizovaný projekt BandzoneAndroidUnofficial (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-android-unofficial, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneAndroidUnofficial) prehrávača, keď sa chystá jeho rozsiahlejšia zmena a pridanie viacerých funkcií, pridanie podpory viacerých undergroundových a nezávislých hudobných platform.

CheckDone for GitHub

CheckDone for GitHub

CheckDone pre GitHub je rozšírenie pre Google Chrome, ktoré transformuje zoznamy položiek v readme sekciách na GitHube na TO-DO list s odškrtávacími políčkami.

CheckDone pre GitHub je rozšírenie pre prehliadač Google Chrome, ktoré po aktivácií pre danú stránku (zložku repozitára) na GitHube pridá v sekcii README zaškrtávacie políčka ku jednotlivým položkám v zoznamoch položiek - transformuje ich na "TO-DO" list.
Nastavenia a označené položky sú samozrejme zapamätané aj po zavretí webu/prehliadača a načítané pri ďaľšej návšteve.
Do budúcnosti plánujem pridať možnosť pridávať aj poznámky.

BandzoneScraper

BandzoneScraper

BandzoneScraper je aplikácia na získavanie dát z Československého hudobného portálu venujúcemu sa hlavne českým a slovenským garážovým a undergroundovým kapelám aj sólo hudobníkom a hudobným projektom.

Aplikácia slúži ako prostredník, ktorý na základe požadovaného dotazu získava dáta zo stránky - z jej HTML elementov - a prevádza chcené dáta na formát JSON.

Formát JSON je jeden zo štandardizovaných a široko používaných formátov na import/export/zdieľanie dát medzi rozličnými platformami a aplikáciami napísanými v rozličných programovacích jazykoch.
Slúži teda ako API (rozhranie) na poskytovanie dát, ktorým tento webový portál nedisponuje.

Získavanie dát by bolo síce možné aj priamym prístupom na web BandZone.cz z koncového zariadenia, avšak takéto riešenie zbytočne kladie nároky na objem prenášaných dát a výpočtový výkon koncového zariadenia a v neposlednom rade aj na komplexnosť aplikácie bežiacej na koncovom zariadení.

istatDB

istatDB

Know-how databáza a management pre spracovávanie tovarovej štiatistiky a colnej deklarácie.

Aplikácia bola navrhnutá ako databáza znalostí a menežment/organizér činností pre administratívneho pracovníka pripravujúceho podklady pre vypracovanie tovarovej štatistiky Intrastat (štatistika ktorú vykazujú firmy s vyšším obratom o pohybe tovaru po Európskej únií) a colnú deklaráciu.

Fundamentálnym základom aplikácie je zoznam tovarov, kde tovar je vždy priradený k určitému číslu, ktoré ho charakterizuje v colnom sadzobníku. Okrem toho aplikácia zhromažďuje ďalšie množstvo doplňujúcich údajov o tovare, výrobcoch, odberateľoch, spravodajských jednotkách (= firma, ktorá si objedná zastupovanie vo veci odovzdania tovarovej štatistiky alebo colej deklarácie), vzťahoch medzi nimi a tokoch.

Jednotlivé komponenty aplikácie sú navrhnuté za účelom zrýchlenia a zefektívnenia pracovného procesu, odbremenenia ľudského článku od mechanickej a pre človeka časovo náročnej a zbytočnej monotónnej ubíjajúcej práce.

Aplikácia je navrhnutá pre chod na vnútropodnikovej počítačovej sieti (LAN), obsahuje používateľské účty s rôznymi právami, je možné nastaviť pravidelné automatické zálohy (FTP), exportovanie zvolených údajov podľa zvolených kritérií napríklad priamo do tabuľky Microsoft Excel.

Bandzone downloader

Bandzone downloader

Bandzone downloader je nástroj na sprístupnenie skladieb aj v miestach bez pokrytia internetom.

BandzoneDownloader je rozšírenie pre prehliadač Google Chrome, ktoré v prehrávači na portáli Bandzone.cz pridá tlačidlá na stiahnutie ku skladbám, pri ktorých chýbali.

Niekto by mohol namietať, že sa jedná o pirátsky software, ja si to však nemyslím, nakoľko skladby je možné na tomto portáli počúvať zadarmo a neobmedzený počet krát. 
Cieľom tejto aplikácie je sprístupniť obsah aj offline ma miesta a časy, kedy internetové pripojenie nie je možné alebo schválne nežiadúce.