istatDB

istatDB

Know-how databáza a management pre spracovávanie tovarovej štiatistiky a colnej deklarácie.

Aplikácia bola navrhnutá ako databáza znalostí a menežment/organizér činností pre administratívneho pracovníka pripravujúceho podklady pre vypracovanie tovarovej štatistiky Intrastat (štatistika ktorú vykazujú firmy s vyšším obratom o pohybe tovaru po Európskej únií) a colnú deklaráciu.

Fundamentálnym základom aplikácie je zoznam tovarov, kde tovar je vždy priradený k určitému číslu, ktoré ho charakterizuje v colnom sadzobníku. Okrem toho aplikácia zhromažďuje ďalšie množstvo doplňujúcich údajov o tovare, výrobcoch, odberateľoch, spravodajských jednotkách (= firma, ktorá si objedná zastupovanie vo veci odovzdania tovarovej štatistiky alebo colej deklarácie), vzťahoch medzi nimi a tokoch.

Jednotlivé komponenty aplikácie sú navrhnuté za účelom zrýchlenia a zefektívnenia pracovného procesu, odbremenenia ľudského článku od mechanickej a pre človeka časovo náročnej a zbytočnej monotónnej ubíjajúcej práce.

Aplikácia je navrhnutá pre chod na vnútropodnikovej počítačovej sieti (LAN), obsahuje používateľské účty s rôznymi právami, je možné nastaviť pravidelné automatické zálohy (FTP), exportovanie zvolených údajov podľa zvolených kritérií napríklad priamo do tabuľky Microsoft Excel.

Bandzone downloader

Bandzone downloader

Bandzone downloader je nástroj na sprístupnenie skladieb aj v miestach bez pokrytia internetom.

BandzoneDownloader je rozšírenie pre prehliadač Google Chrome, ktoré v prehrávači na portáli Bandzone.cz pridá tlačidlá na stiahnutie ku skladbám, pri ktorých chýbali.

Niekto by mohol namietať, že sa jedná o pirátsky software, ja si to však nemyslím, nakoľko skladby je možné na tomto portáli počúvať zadarmo a neobmedzený počet krát. 
Cieľom tejto aplikácie je sprístupniť obsah aj offline ma miesta a časy, kedy internetové pripojenie nie je možné alebo schválne nežiadúce.