MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.


MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.

Táto Java Spring Boot aplikácia je prepis mnou dávnejšie vytvorenej webovej aplikácie BandzoneScraper (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-scraper, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneScraper) napísanej v jazyku Ruby, ktorá obsluhovala len jednu webstránku.

Bude slúžiť ako súčasť pre tiež nedávno realizovaný projekt BandzoneAndroidUnofficial (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-android-unofficial, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneAndroidUnofficial) prehrávača, keď sa chystá jeho rozsiahlejšia zmena a pridanie viacerých funkcií, pridanie podpory viacerých undergroundových a nezávislých hudobných platform.


Realizácia: Marec 2021