Android aplikácia "Československé spotify" na prehrávanie skladieb z hudobného portálu Bandzone.cz


BandzonePlayer unofficial je android aplikácia, ktorá umožňuje prehrávanie skladieb, ktoré sú na prehrávanie a sťahovanie inak dostupné len v prehrávači na tomto webe.
Na tomto webe sa nachádza hádam každá kapela ktorá kedy v Čechách a na Slovensku vznikla, a teda tento portál je využívaný predovšetkým fanúšikmi mimo hlavný a komerčný prúd, čo však bolo motiváciou k vytvoreniu tejto aplikácie je:

  1. Tento web je v svojej nezmenenej podobe už hádam odkedy začal existovať v CZ/SK internet - čo by až tak nevadilo - pokiaľ niečo funguje, načo do toho zbytočne rýpať - ale web s neresponzívnym dizajnom je v roku 2021, kedy už hádam polovica návštev pochádza z mobilných zariadení naozaj bolesť.
  2. Samotná webstránka nerieši situáciu keď budem offline - čo aplikácie, napríklad aj spotify umožňujú skladby "poukladať" a púšťať offline. 
  3. Úspora dát - pri vyhľadávaní kapiel a púštaní skladieb nie je nutnosť načítavať celú web stránku, v najlepších prípadoch kedy je zo servera je stiahnutých len pár bajtov/kilobajtov, prípadne ak je sladba púštaná opakovane a bola v minulosti už uložená, tak sa prehrá s pamäti zariadenia.
  4. Zúčastňujem sa kurzu - kvázi súkromnej akadémie - kde je hlavným vyučovacím predmetom jazyk Java a okrem rôznych cvičení a a cvičných projektov, ktoré nás majú pripraviť na juniorské pozície softvérových vývojárov som chcel robiť aj niečo viac "reálne". Je ale otázne, či vo vývoji tejto aplikácie budem ďalej pokračovať a nebudem sa venovať ďalším nápadom, prípadne len zlepšeniu a "skrášleniu" zdrojového kódu s novými vedomosťami.

Kto má o aplikáciu záujem, môže nájsť na GitHube inštalačný balíček (https://github.com/K0V0/BandzoneAndroidUnofficial/releases/download/0.4-alpha/bandZoneUnofficial-0.4-alpha.apk) a zdrojový kód (https://github.com/K0V0/BandzoneAndroidUnofficial)

Aplikáciu nie je možné nájsť (a ani nebude) na Google Play Store práve kvôli svojej povahe ponúkajúcej obsah, ktorý je z hľadiska legislatívy ochrany duševného vlastníctva sporný - aj keď reálne si myslím, že komunita a hudobná scéna, ktorá by túto aplikáciu predovšetkým používala a pomáhala šíriť by túto iniciatívu ocenila.Realizácia: Február 2021