DeltaX app

DeltaX app

Mobilná aplikácia na štatistické spracovanie výsledkov meraní

DeltaX je aplikácia určená na štatistické spracovávanie výsledkov z laboratórnych meraní, resp. akýchkoľvek meraní, kde je za účelom čo najpresnejšieho merania a eliminácie chyby merania daná veličina meraná opakovane. 

Cieľom tejto aplikácie je človeka odbremeniť človeka od času konzumujúcej a repetitívnej činnosti, ktorá nie je predmetom a cieľom skúmania a pochopenia skúmaného deja, ale len nutným procesom, ktorý sám o sebe zvyšuje riziko zanesenia chyby do výslednej práce.

V neposlednom rade je to lenivosť, ktorá bola veľmi často v histórií ľudstva motorom pokroku, keď človek za účelom uľahčenia  niektorých činností hľadá a špekuluje, ako by ich bolo možné zjednodušiť alebo úplne eliminovať. Mám za to, že prirodzenosťou človeka a niekedy aj naplnením života je objavovať a tvoriť a stereotyp ubíja a tieto činnosti by mali vykonávať stroje.

Trocha odbočenie k filozofickému okienku, funkčnosť aplikácie je veľmi jednoduchá: