Bandzone Player unofficial

Bandzone Player unofficial

Android aplikácia "Československé spotify" na prehrávanie skladieb z hudobného portálu Bandzone.cz

BandzonePlayer unofficial je android aplikácia, ktorá umožňuje prehrávanie skladieb, ktoré sú na prehrávanie a sťahovanie inak dostupné len v prehrávači na tomto webe.
Na tomto webe sa nachádza hádam každá kapela ktorá kedy v Čechách a na Slovensku vznikla, a teda tento portál je využívaný predovšetkým fanúšikmi mimo hlavný a komerčný prúd, čo však bolo motiváciou k vytvoreniu tejto aplikácie je:

Tento web je v svojej nezmenenej podobe už hádam odkedy začal existovať v CZ/SK internet - čo by až tak nevadilo - pokiaľ niečo funguje, načo do toho zbytočne rýpať - ale web s neresponzívnym dizajnom je v roku 2021, kedy už hádam polovica návštev pochádza z mobilných zariadení naozaj bolesť.Samotná webstránka nerieši situáciu keď budem offline - čo aplikácie, napríklad aj spotify umožňujú skladby "poukladať" a púšťať offline. Úspora dát - pri vyhľadávaní kapiel a púštaní skladieb nie je nutnosť načítavať celú web stránku, v najlepších prípadoch kedy je zo servera je stiahnutých len pár bajtov/kilobajtov, prípadne ak je sladba púštaná opakovane a bola v minulosti už uložená, tak sa prehrá s pamäti zariadenia.Zúčastňujem sa kurzu - kvázi súkromnej akadémie - kde je hlavným vyučovacím predmetom jazyk Java a okrem rôznych cvičení a a cvičných projektov, ktoré nás majú pripraviť na juniorské pozície softvérových vývojárov som chcel robiť aj niečo viac "reálne". 


Je ale otázne, či vo vývoji tejto aplikácie budem ďalej pokračovať a nebudem sa venovať ďalším nápadom, prípadne len zlepšeniu a "skrášleniu" zdrojového kódu s novými vedomosťami.

DeltaX app

DeltaX app

Mobilná aplikácia na štatistické spracovanie výsledkov meraní

DeltaX je aplikácia určená na štatistické spracovávanie výsledkov z laboratórnych meraní, resp. akýchkoľvek meraní, kde je za účelom čo najpresnejšieho merania a eliminácie chyby merania daná veličina meraná opakovane. 

Cieľom tejto aplikácie je človeka odbremeniť človeka od času konzumujúcej a repetitívnej činnosti, ktorá nie je predmetom a cieľom skúmania a pochopenia skúmaného deja, ale len nutným procesom, ktorý sám o sebe zvyšuje riziko zanesenia chyby do výslednej práce.

V neposlednom rade je to lenivosť, ktorá bola veľmi často v histórií ľudstva motorom pokroku, keď človek za účelom uľahčenia  niektorých činností hľadá a špekuluje, ako by ich bolo možné zjednodušiť alebo úplne eliminovať. Mám za to, že prirodzenosťou človeka a niekedy aj naplnením života je objavovať a tvoriť a stereotyp ubíja a tieto činnosti by mali vykonávať stroje.

Trocha odbočenie k filozofickému okienku, funkčnosť aplikácie je veľmi jednoduchá: