Emerald unmaximize fix

Emerald unmaximize fix

Monkeypatch problému v grafickom prostredí systémov Linux

Jedná sa o démon napísaný v jazyku C a beží na pozadí po sustení systému. 

Linux už viaceré roky trpí zvláštnym problémom, kedy súbežné používanie efektov Compiz Fusion a dekorátora okien Emerald pri použití hacku, ktorý odstráni dekorácie okien (t.j. titulok - pás s názvom okna a tlačidlami ako maximalizovať, minimalizovať, zavrieť) na maximalizovaných oknách a tieto sú potom ovládané tlačidlami (applet) XFCE alebo Gnome (Mate) panela. 

Pri návrate z maximalizácie do pôvodného stavu sa však dekorácie okna niekedy neobnovia. Dekorácie sa však záhadne vrátia, ak sa oknu nastaví nejaký príznak alebo zmení text - názov okna (napríklad v okne programu na IM - príde nová správa)

Tento fakt bol dostačujúci na zhotovenie tohoto programu, jeho princíp je v podstate v tom, že keď nejaké okno zaznamená zmenu stavu z maximalizovaného na iný, je k názvu okna pridaná medzera alebo odstránená, ak bola na koniec názvu pridaná predtým, čím sa zabezepčí to, že sa "niečo v systéme pohne" a dekorácie sa vykreslia.

DockbarX toggle

DockbarX toggle

Applet pre obľúbený panel aplikácií v systémoch Linux

Táto mini-aplikácia je appletom pre panel a spúštač aplikácií Dockbar X, jeden z najviac používaných alternatívkych dokov s operačných systémoch Linux, ktoré napodobňujú tie používané na počítačoch Apple v systémoch MacOS.

Tento panel môže mať viacero režimov správania sa a zobrazenia, no tieto nastavenia nie sú dostatočne ľahko prístupné. 
Niekedy, keď chcete maximalizovať čo najviac využitelnú voľnú plochu napríklad na malej obrazovke notebooku, je vhodné tento panel prepnúť do režimu "automatického skrývania", kedy sa objaví len vtedy, keď sa myšou budete pokúšať zájsť "za hranu" za ktorú sa "schoval". 
Prepínať medzi pôvodným nastavením a nastavením "autohide" je teraz možné jedným kliknutím.

X41rotate

X41rotate

Démon pre nastavenie orientácie obrazovky na starých tablet zariadeniach

Software pre starý konvertibilný laptop IBM ThinkPad x41t, prinášajúci do systému Linux funkčnosť na otáčanie obrazovky na tomto zariadení podľa jeho aktuálnej polohy získanej z akcelerometra. Funkčnosť, ktorá je dnes úplne bežná napríklad na mobilných telefónoch alebo tabletoch. 

trayCommandSwitch

trayCommandSwitch

Applet pre Gnome/XFCE panel na cyklické prepínanie medzi zadanými príkazmi.

Táto aplikácia je jenoduchý applet, ktorý sa usídli v oblasti indikátorov, kde po kliknutí na indikátor tohoto appletu sa spustí nakonfigurovaný príkaz a pri ďalšom kliknutí sa spustí druhý príkaz. Stav o tom, ktorý príkaz bol spustený naposledy je znázornený ikonou indikátora.