Monkeypatch problému v grafickom prostredí systémov Linux


Jedná sa o démon napísaný v jazyku C a beží na pozadí po sustení systému. 

Linux už viaceré roky trpí zvláštnym problémom, kedy súbežné používanie efektov Compiz Fusion a dekorátora okien Emerald pri použití hacku, ktorý odstráni dekorácie okien (t.j. titulok - pás s názvom okna a tlačidlami ako maximalizovať, minimalizovať, zavrieť) na maximalizovaných oknách a tieto sú potom ovládané tlačidlami (applet) XFCE alebo Gnome (Mate) panela. 

Pri návrate z maximalizácie do pôvodného stavu sa však dekorácie okna niekedy neobnovia. Dekorácie sa však záhadne vrátia, ak sa oknu nastaví nejaký príznak alebo zmení text - názov okna (napríklad v okne programu na IM - príde nová správa)

Tento fakt bol dostačujúci na zhotovenie tohoto programu, jeho princíp je v podstate v tom, že keď nejaké okno zaznamená zmenu stavu z maximalizovaného na iný, je k názvu okna pridaná medzera alebo odstránená, ak bola na koniec názvu pridaná predtým, čím sa zabezepčí to, že sa "niečo v systéme pohne" a dekorácie sa vykreslia.Realizácia: Marec 2019