Mobilná aplikácia na štatistické spracovanie výsledkov meraní


DeltaX je aplikácia určená na štatistické spracovávanie výsledkov z laboratórnych meraní, resp. akýchkoľvek meraní, kde je za účelom čo najpresnejšieho merania a eliminácie chyby merania daná veličina meraná opakovane. 

Cieľom tejto aplikácie je človeka odbremeniť človeka od času konzumujúcej a repetitívnej činnosti, ktorá nie je predmetom a cieľom skúmania a pochopenia skúmaného deja, ale len nutným procesom, ktorý sám o sebe zvyšuje riziko zanesenia chyby do výslednej práce.

V neposlednom rade je to lenivosť, ktorá bola veľmi často v histórií ľudstva motorom pokroku, keď človek za účelom uľahčenia  niektorých činností hľadá a špekuluje, ako by ich bolo možné zjednodušiť alebo úplne eliminovať. Mám za to, že prirodzenosťou človeka a niekedy aj naplnením života je objavovať a tvoriť a stereotyp ubíja a tieto činnosti by mali vykonávať stroje.

Trocha odbočenie k filozofickému okienku, funkčnosť aplikácie je veľmi jednoduchá: 

  • na začiatku je užívateľ opýtaný, koľko chce uskutočniť meraní a na násobok, pri ktorom sú dané hodnoty merané (napríklad, meria sa hodnota prúdu v miliampéroch, základná jednotka je ale ampér, teda je aplikácií potrebné zdeliť, že hodnoty, ktoré sú zadávné sú tisícinou základnej jednotky - teda 10^-3) 

  • potom nasleduje samostatné zadávanie hodnôt, aplikácia používateľa nepustí ďalej ak zadal napríklad hodnotu, ktorá je chybná (nepovolený znak / vstup nie je číslom) prípadne zadbudol niektorú hodnotu zadať

  • posledným krokom už je samotné vygenerovanie tabuľky a základných údajov, ktoré sú štandartne požadované pri uskutočňovaní hádam 99% laboratórnych meraní - teda v kontexte a rozsahu štúdia určitého predmetu na škole. 
    Čísla a údaje v tabuľke sú prehodnotené a vždy vypísané v "esteticky" čo najlepšom tvare - aby sme nemali nekonečne dlhé desatinné číslo alebo miliardu niečoho - a násobok je potom uvedený v stĺpci tabuľky.

Pri návrhu aplikácie bolo myslené aj na to, akým spôsobom bežné programovacie jazyky spracovávajú a uchovávajú desatinné čísla a že primárne nebývajú určené len na uskutočňovanie výpočtov a že spôsob, akým "pod kapotou" toto funguje môže byť zdrojom veľkých nepresností alebo aj fatálnych chýb algoritmu. Našťastie existujú postupy a nástroje ako tieto nedostatky obmedziť alebo eliminovať, táto aplikácia je napríklad celá postavená na triede BigDecimal(), ktorá je špeciálne určená na aritmetické operácie s desatinnými číslami. 
Táto aplikácia bola vyhotovená aj vo verzii pre desktop pc v jazyku C++ s pomocou frameworku QT4, no nie je zďaleka tak odladená a pekná ako android verzia.Realizácia: Január 2015