Bandzone downloader je nástroj na sprístupnenie skladieb aj v miestach bez pokrytia internetom.


BandzoneDownloader je rozšírenie pre prehliadač Google Chrome, ktoré v prehrávači na portáli Bandzone.cz pridá tlačidlá na stiahnutie ku skladbám, pri ktorých chýbali.

Niekto by mohol namietať, že sa jedná o pirátsky software, ja si to však nemyslím, nakoľko skladby je možné na tomto portáli počúvať zadarmo a neobmedzený počet krát. 
Cieľom tejto aplikácie je sprístupniť obsah aj offline ma miesta a časy, kedy internetové pripojenie nie je možné alebo schválne nežiadúce. 


Realizácia: Jún 2017