Know-how databáza a management pre spracovávanie tovarovej štiatistiky a colnej deklarácie.


Aplikácia bola navrhnutá ako databáza znalostí a menežment/organizér činností pre administratívneho pracovníka pripravujúceho podklady pre vypracovanie tovarovej štatistiky Intrastat (štatistika ktorú vykazujú firmy s vyšším obratom o pohybe tovaru po Európskej únií) a colnú deklaráciu.

Fundamentálnym základom aplikácie je zoznam tovarov, kde tovar je vždy priradený k určitému číslu, ktoré ho charakterizuje v colnom sadzobníku. Okrem toho aplikácia zhromažďuje ďalšie množstvo doplňujúcich údajov o tovare, výrobcoch, odberateľoch, spravodajských jednotkách (= firma, ktorá si objedná zastupovanie vo veci odovzdania tovarovej štatistiky alebo colej deklarácie), vzťahoch medzi nimi a tokoch.

Jednotlivé komponenty aplikácie sú navrhnuté za účelom zrýchlenia a zefektívnenia pracovného procesu, odbremenenia ľudského článku od mechanickej a pre človeka časovo náročnej a zbytočnej monotónnej ubíjajúcej práce.

Aplikácia je navrhnutá pre chod na vnútropodnikovej počítačovej sieti (LAN), obsahuje používateľské účty s rôznymi právami, je možné nastaviť pravidelné automatické zálohy (FTP), exportovanie zvolených údajov podľa zvolených kritérií napríklad priamo do tabuľky Microsoft Excel.

* Ukážkové dáta v aplikácií sú vymyslené a nie je ich mnoho. Prácu s reálnymi dátami v tejto aplikácií nie je možné ukázať, lebo tieto dáta sú obchodným tajomstvom a firemným know-how a sú často poskytované subjektmi, ktoré od firmy odoberajú predmetné služby, teda podliehajú aj smernici GDPR.

Hlavnou funkciou celého rozhrania je inteligentné fulltextové vyhľadávanie položky v databáze - používateľ zadáva kľúčové slovo a medzičasom aplikácia už zobrazuje a zvýrazňuje výsledky v intelignetnom režime, napríklad pri prehľadávaní tovarov sú najskôr zobrazené položky, kde výsledkom hľadania vyhovuje referencia a začínajú sa hľadaným výrazom, potom ostatné, kde vyhľadávaný reťazec obsahuje referencia a ako posledné tie, pri ktorých sa hľadaný výraz nachádza v popise tovaru a doplnkových informáciách.Na vyhľadávanie je možné okrem samotného hľadaného výrazu aplikovať ešte rôzne filtre a kritériá.
V prípade, že nie je položka nájdená, je ponúknuté užívateľovi ju ihneď pridať s tým, že známe polia (pole vyhľadávača a ak sú napríklad aplikované nejaké filtre hľadania) bude formulár predvyplnený. Možnosť vyhľadávania je používaná naprieč celou aplikáciou, aj vo formulároch. Vyhľadávanie aj vo formulároch vždy začína automaticky po dosiahnutí určitého času po tom, ako používateľ prestal zadávať vstup.
V prípade, že daná možnosť nie je vo formulári pri pridávaní/editácií položky nájdená, ponúkne aplikácia túto položku na pridanie ako novú.Aplikácia je delená do sekcií - kariet podľa zamerania. Prvá karta ale prehľadáva na hľadaný výraz všetky sekcie naraz.Grafické prostredie aplikácie okrem toho, že všetky údaje a položky sú vzájomne prelinkované obsahuje aj drobné ikonky, ktoré po nabehnutí myšou nad môžu zobrazovať doplnkové informácie ktoré často šetria nutnosť otvoriť celú prelinkovanú položku.
Po otvorení položky sa ale zobrazia všetky vyčerpávajúce informácie, ktoré sú s touto položkou zviazané. 
K niektorým, hlavne číselným údajom je k dispozícií modul kalkulačky, ktorá má pri prechádzaní položkami pamäť až pokiaľ nie je explicitne vymazaná a je na nej možné zrátavať naraz viacero druhov veličín.Ak boli ku položke priradené aj nejaké obrázky, je možné ich v plnej veľkosti/väčšie zobrazovať pomocou galérie.Pri stavbe aplikácie nebolo o nej rozmýšlané len ako o nástroji na uchovávanie údajov, ale aj ako nástroji, ktorý organizuje pracovný proces. Aplikácia napríklad umožňuje uloženie položky a priradenie stavu, o ktorej treba pre zaradenie zistiť ešte dodatočné údaje (od niektorého subjektu) a jej priradenie ku konkrétnej zodpovednej osobe, pracovnej úlohe alebo časovému obdobiu.
Tieto položky je potom možné podľa rôznych filtrov alebo osobitnej sekcie dohľadať a napríklad exportovať do Excel tabuľky, ktorú je možné odoslať subjektu ako dopyt na poskytnutie potrebných údajov.Tu sú sporné položky vo vlastnej sekcii, radené k obdobiu/pracovnej úlohe. K pracovným úlohám je možné nahrávať dodatočné súbory a sledovať bilanciu vyriešených/zostávajúcich prípadov.Samozrejmosťou je aj jednoduchý modul na zápis poznámok a zadávanie úloh, a zoznam zmien. Osobne som ho skôr využíval na zápis nápadov/úloh čo treba na aplikácií opraviť/vylepšíť/pridať.Obsah každej sekcie je samozrejme možné spravovať. Buď tak možno spraviť po zobrazení položky alebo je možné prepnúť vyhľadávač do "administratívneho" režimu, kedy budú zobrazované tlačidlá pre jednotlivé operácie na konci riadka.Aplikácia je prispôsobená aj na zobrazenie na obmedzenej ploche (responzívny design), nejedná sa ale primárne o prípad využitia na mobilných zariadeniach, tento prípad je z praktického hľadiska veľmi málo pravdepodobný, jedná sa skôr o prípad, keď sa aplikácia nachádza na obrazovke počítača spolu s oknami iných aplikácí, popri ktorých je súbežne využívaná. Používateľské účty, základné nastavenia, sekcie na úpravu rôznych atribútov.

Realizácia: December 2019