Prehľadávač tovarových nomenklatúr k colnému sadzobníku


Vlastná implementácia nástroja na prehliadanie tovarových nomenklatúr (preberaných z jednotného európskeho colného sadzobníka) - vývoj tohoto nástroja bol začatý ako alternatíva k nástroju, ktorý poskytuje Finančná správa Slovenskej republiky alebo internetový portál Európskej komisie.

Dôvody na vytvorenie vlastnej implementácie:

  • zdĺhavé a stresujúce ovládanie nástroja poskytovaného Finančnou správou, zbytočne spomaľujúce pracovný proces, neintuitívne správanie tohoto nástroja v danom nasadení

  • vyhľadávací algoritmus zobrazujúci len cieľovú položku bez položiek stromu, ktoré k nej viedli

  • texty obsahujúce citácie ďalších položiek, avšak neobsahujúce odkaz na tieto položky

  • pridanie funkcií ako napríklad JSON API pre inú aplikáciu na ktorej pracujem a bude potrebovať občas preveriť aktuálne dáta

  • grafický vzhľad nástroja Finančnej správy

Aplikácia však čerpá dáta od Finančnej správy pomocou XML súborov, ktoré vydávajú. 
Nástroj je len zoznamom nomenklatúr a neobsauje napríklad zoznam colných zadzieb a exportných/importných podmienok a obmedzení pre jednotlivé položky, je hlavne využitelný pri zostavovaní vnútroeurópskej štatistiky o pohybe tovaru, tzv. Intrastat.
Realizácia: Február 2020