Jednoduchá prezentačná internetová stránka pre firmu zaoberajúcu sa zasielateľstvom a colnými službami


Stránka bola vyhotovená na zakázku ako náhrada staršej stránky v štýle 90-tych rokov ktorá bola vytvorená v ťažkopádnom redakčnom systéme. 

Zameranie bolo: 

  • vytvoriť graficky minimalistickú prehľadnú stránku v štýle tzv. "flat design" nadväzujúcu ale na pôvodný web a celkovú grafickú prezentáciu a image firmy 

  • sprostredkovať čo najefektívnejším a stručným spôsobom prípadnému záujemcovi o služby všetky potrebné informácie o firme a jej portfóliu služieb 

  • vytvoriť stránku odpovedajúcu trendu mobilných zariadení - responsive design prispôsobenú na prehliadanie na mobilných zariadeniach a ovládanie dotykom - základy SEO a integrácie so sociálnymi sieťami 

  • dodržať normy a štandardy W3 

  • dodržať kompatibilitu aj s prehliadačmi ktoré nedodržujú dohodnuté webové štandardy a nové funkcie implementujú nesprávne alebo len čiastočne (Microsoft Internet Explorer a to spätne až do verzie 6.0)

Web bol vytvorený s použitím HTML ešte verzie 4, na serveri beží jednoduchá MVC šablóna bez frameworku v jazyku PHP.


Realizácia: Máj 2016