Vizitky/propagačné materiály/grafika pre rôzne subjekty.
Realizácia: Január 2015