istatDB

istatDB

Know-how databáza a management pre spracovávanie tovarovej štiatistiky a colnej deklarácie.

Aplikácia bola navrhnutá ako databáza znalostí a menežment/organizér činností pre administratívneho pracovníka pripravujúceho podklady pre vypracovanie tovarovej štatistiky Intrastat (štatistika ktorú vykazujú firmy s vyšším obratom o pohybe tovaru po Európskej únií) a colnú deklaráciu.

Fundamentálnym základom aplikácie je zoznam tovarov, kde tovar je vždy priradený k určitému číslu, ktoré ho charakterizuje v colnom sadzobníku. Okrem toho aplikácia zhromažďuje ďalšie množstvo doplňujúcich údajov o tovare, výrobcoch, odberateľoch, spravodajských jednotkách (= firma, ktorá si objedná zastupovanie vo veci odovzdania tovarovej štatistiky alebo colej deklarácie), vzťahoch medzi nimi a tokoch.

Jednotlivé komponenty aplikácie sú navrhnuté za účelom zrýchlenia a zefektívnenia pracovného procesu, odbremenenia ľudského článku od mechanickej a pre človeka časovo náročnej a zbytočnej monotónnej ubíjajúcej práce.

Aplikácia je navrhnutá pre chod na vnútropodnikovej počítačovej sieti (LAN), obsahuje používateľské účty s rôznymi právami, je možné nastaviť pravidelné automatické zálohy (FTP), exportovanie zvolených údajov podľa zvolených kritérií napríklad priamo do tabuľky Microsoft Excel.

Emerald unmaximize fix

Emerald unmaximize fix

Monkeypatch problému v grafickom prostredí systémov Linux

Jedná sa o démon napísaný v jazyku C a beží na pozadí po sustení systému. 

Linux už viaceré roky trpí zvláštnym problémom, kedy súbežné používanie efektov Compiz Fusion a dekorátora okien Emerald pri použití hacku, ktorý odstráni dekorácie okien (t.j. titulok - pás s názvom okna a tlačidlami ako maximalizovať, minimalizovať, zavrieť) na maximalizovaných oknách a tieto sú potom ovládané tlačidlami (applet) XFCE alebo Gnome (Mate) panela. 

Pri návrate z maximalizácie do pôvodného stavu sa však dekorácie okna niekedy neobnovia. Dekorácie sa však záhadne vrátia, ak sa oknu nastaví nejaký príznak alebo zmení text - názov okna (napríklad v okne programu na IM - príde nová správa)

Tento fakt bol dostačujúci na zhotovenie tohoto programu, jeho princíp je v podstate v tom, že keď nejaké okno zaznamená zmenu stavu z maximalizovaného na iný, je k názvu okna pridaná medzera alebo odstránená, ak bola na koniec názvu pridaná predtým, čím sa zabezepčí to, že sa "niečo v systéme pohne" a dekorácie sa vykreslia.

Iná grafická tvorba

Iná grafická tvorba

Iná grafická tvorba, predovšetkým vektorová grafika - aplikácie inkScape, GIMP

Budíky pre motocykel Simson S51

Jedna z voľnočasových aktivít - reštaurácia a jazdenie na starej motorke.
Budíky na mojej motorke boli už dosť zničené, pôvodný náter na budíkoch bol vyblednutý a po stranách vydratý - od tieniaceho krúžka ktorý lemuje zvnútra okraj a mal by aj pomáhať pri smerovaní svetla na plochu budíka.
Nové budíky však stáli neskutočné peniaze a napríklad nový aj druhovýrobný tachometer je takmer nezohnateľný. Riešenie bolo teda skúsiť podklad podľa pôvodnej predlohy nakresliť a dať vytlačiť na čiernu matnú samolepiacu fóliu. Rozdiel oproti originálu ide poznať až pri blízkom pohľade. Sivé miesta boli vyrezané plotrom.

Bandzone downloader

Bandzone downloader

Bandzone downloader je nástroj na sprístupnenie skladieb aj v miestach bez pokrytia internetom.

BandzoneDownloader je rozšírenie pre prehliadač Google Chrome, ktoré v prehrávači na portáli Bandzone.cz pridá tlačidlá na stiahnutie ku skladbám, pri ktorých chýbali.

Niekto by mohol namietať, že sa jedná o pirátsky software, ja si to však nemyslím, nakoľko skladby je možné na tomto portáli počúvať zadarmo a neobmedzený počet krát. 
Cieľom tejto aplikácie je sprístupniť obsah aj offline ma miesta a časy, kedy internetové pripojenie nie je možné alebo schválne nežiadúce. 

Roulage.sk

Roulage.sk

Jednoduchá prezentačná internetová stránka pre firmu zaoberajúcu sa zasielateľstvom a colnými službami

Stránka bola vyhotovená na zakázku ako náhrada staršej stránky v štýle 90-tych rokov ktorá bola vytvorená v ťažkopádnom redakčnom systéme. 

Zameranie bolo: 

vytvoriť graficky minimalistickú prehľadnú stránku v štýle tzv. "flat design" nadväzujúcu ale na pôvodný web a celkovú grafickú prezentáciu a image firmy 
sprostredkovať čo najefektívnejším a stručným spôsobom prípadnému záujemcovi o služby všetky potrebné informácie o firme a jej portfóliu služieb 
vytvoriť stránku odpovedajúcu trendu mobilných zariadení - responsive design prispôsobenú na prehliadanie na mobilných zariadeniach a ovládanie dotykom - základy SEO a integrácie so sociálnymi sieťami 

SPST Dolný kubín

SPST Dolný kubín

Informačný web stolnotenisového športového klubu

Informačný web pre miestny športový klub, nakoniec ostal nevyužitý, keďže daný športový klub (občianske združenie) ukončil svoju činnosť.

Web obsahuje aj jednoduché rozhranie vlastnej implementácie na správu obsahu (pridávanie, úprava, mazanie), ktoré je určené pre použitie laickým používateľom.

Web je napísaný primitívnym spôsobom v PHP bez využitia frameworkov alebo hoci len MVC štruktúry. 
Implementácia galérie, uploadovača a konvertora obrázkov a prehliadača obrázkov je taktiež vlastná.

DeltaX app

DeltaX app

Mobilná aplikácia na štatistické spracovanie výsledkov meraní

DeltaX je aplikácia určená na štatistické spracovávanie výsledkov z laboratórnych meraní, resp. akýchkoľvek meraní, kde je za účelom čo najpresnejšieho merania a eliminácie chyby merania daná veličina meraná opakovane. 

Cieľom tejto aplikácie je človeka odbremeniť človeka od času konzumujúcej a repetitívnej činnosti, ktorá nie je predmetom a cieľom skúmania a pochopenia skúmaného deja, ale len nutným procesom, ktorý sám o sebe zvyšuje riziko zanesenia chyby do výslednej práce.

V neposlednom rade je to lenivosť, ktorá bola veľmi často v histórií ľudstva motorom pokroku, keď človek za účelom uľahčenia  niektorých činností hľadá a špekuluje, ako by ich bolo možné zjednodušiť alebo úplne eliminovať. Mám za to, že prirodzenosťou človeka a niekedy aj naplnením života je objavovať a tvoriť a stereotyp ubíja a tieto činnosti by mali vykonávať stroje.

Trocha odbočenie k filozofickému okienku, funkčnosť aplikácie je veľmi jednoduchá: 

Deltax.cekuj.net

Deltax.cekuj.net

Webová stránka hostiaca výpočtové aplikácie na stiahnutie

K tomuto nemám moc čo povedať, hádam prvý web v živote ktorý som spravil.

Web obsahuje len dve stránky, kde sa užívateľ dozvie nejaké nepodstatné informácie (ktoré sa mi už nechce vymazať) a potom aj to, čo vlastne aplikácia robí a na čo sa používa. Táto sekcia je ešte obohatená galériou a prehliadačom, kde je možné vidieť screenshoty z aplikácií.

Na druhej stránke sa nachádzajú odkazy na stiahnutie a zoznam so zmenami a staršími verziami.

Tretí list obsahuje len pár slov k inštalácií.