Paster.cloud

Paster.cloud

Paster.cloud synchronizuje a zálohuje schránku skopírovaného obsahu (clipboard) medzi rôznymi zariadeniami.

Paster.cloud je projekt zdieľanej schránky s dočasným skopírovaným obsahom, tzv. "clipboard" medzi rôznymi zariadeniami a operačnými systémami.
Clipboard je to, čo pracuje keď používate CTRL + C a CTRL + V na počítači alebo proste "kopírovať" a "vložiť", aj na hocijakom inom zariadení, napríklad telefóne.


Cieľom tejto aplikácie je:

Poskytnúť funkčnosť, kedy jednoduchým skopírovaním obsahu na jednom zariadení budeme mať tento obsah baz ďalších zbytočných obštrukcií ihneď dostupný aj na svojich ďalších spárovaných zariadeniach. 

MusicPagesScraper

MusicPagesScraper

MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.

MusicPagesScraper je rozšíriteľná a modulárna aplikácia na zber dát z viacerých internetových stránok a ich následnú transformáciu na jednotný formát.

Táto Java Spring Boot aplikácia je prepis mnou dávnejšie vytvorenej webovej aplikácie BandzoneScraper (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-scraper, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneScraper) napísanej v jazyku Ruby, ktorá obsluhovala len jednu webstránku.

Bude slúžiť ako súčasť pre tiež nedávno realizovaný projekt BandzoneAndroidUnofficial (Portfólio: https://kovo.space/portfolio/bandzone-android-unofficial, GitHub: https://github.com/K0V0/BandzoneAndroidUnofficial) prehrávača, keď sa chystá jeho rozsiahlejšia zmena a pridanie viacerých funkcií, pridanie podpory viacerých undergroundových a nezávislých hudobných platform.

Bandzone Player unofficial

Bandzone Player unofficial

Android aplikácia "Československé spotify" na prehrávanie skladieb z hudobného portálu Bandzone.cz

BandzonePlayer unofficial je android aplikácia, ktorá umožňuje prehrávanie skladieb, ktoré sú na prehrávanie a sťahovanie inak dostupné len v prehrávači na tomto webe.
Na tomto webe sa nachádza hádam každá kapela ktorá kedy v Čechách a na Slovensku vznikla, a teda tento portál je využívaný predovšetkým fanúšikmi mimo hlavný a komerčný prúd, čo však bolo motiváciou k vytvoreniu tejto aplikácie je:

Tento web je v svojej nezmenenej podobe už hádam odkedy začal existovať v CZ/SK internet - čo by až tak nevadilo - pokiaľ niečo funguje, načo do toho zbytočne rýpať - ale web s neresponzívnym dizajnom je v roku 2021, kedy už hádam polovica návštev pochádza z mobilných zariadení naozaj bolesť.Samotná webstránka nerieši situáciu keď budem offline - čo aplikácie, napríklad aj spotify umožňujú skladby "poukladať" a púšťať offline. Úspora dát - pri vyhľadávaní kapiel a púštaní skladieb nie je nutnosť načítavať celú web stránku, v najlepších prípadoch kedy je zo servera je stiahnutých len pár bajtov/kilobajtov, prípadne ak je sladba púštaná opakovane a bola v minulosti už uložená, tak sa prehrá s pamäti zariadenia.Zúčastňujem sa kurzu - kvázi súkromnej akadémie - kde je hlavným vyučovacím predmetom jazyk Java a okrem rôznych cvičení a a cvičných projektov, ktoré nás majú pripraviť na juniorské pozície softvérových vývojárov som chcel robiť aj niečo viac "reálne". 


Je ale otázne, či vo vývoji tejto aplikácie budem ďalej pokračovať a nebudem sa venovať ďalším nápadom, prípadne len zlepšeniu a "skrášleniu" zdrojového kódu s novými vedomosťami.

CheckDone for GitHub

CheckDone for GitHub

CheckDone pre GitHub je rozšírenie pre Google Chrome, ktoré transformuje zoznamy položiek v readme sekciách na GitHube na TO-DO list s odškrtávacími políčkami.

CheckDone pre GitHub je rozšírenie pre prehliadač Google Chrome, ktoré po aktivácií pre danú stránku (zložku repozitára) na GitHube pridá v sekcii README zaškrtávacie políčka ku jednotlivým položkám v zoznamoch položiek - transformuje ich na "TO-DO" list.
Nastavenia a označené položky sú samozrejme zapamätané aj po zavretí webu/prehliadača a načítané pri ďaľšej návšteve.
Do budúcnosti plánujem pridať možnosť pridávať aj poznámky.

BandzoneScraper

BandzoneScraper

BandzoneScraper je aplikácia na získavanie dát z Československého hudobného portálu venujúcemu sa hlavne českým a slovenským garážovým a undergroundovým kapelám aj sólo hudobníkom a hudobným projektom.

Aplikácia slúži ako prostredník, ktorý na základe požadovaného dotazu získava dáta zo stránky - z jej HTML elementov - a prevádza chcené dáta na formát JSON.

Formát JSON je jeden zo štandardizovaných a široko používaných formátov na import/export/zdieľanie dát medzi rozličnými platformami a aplikáciami napísanými v rozličných programovacích jazykoch.
Slúži teda ako API (rozhranie) na poskytovanie dát, ktorým tento webový portál nedisponuje.

Získavanie dát by bolo síce možné aj priamym prístupom na web BandZone.cz z koncového zariadenia, avšak takéto riešenie zbytočne kladie nároky na objem prenášaných dát a výpočtový výkon koncového zariadenia a v neposlednom rade aj na komplexnosť aplikácie bežiacej na koncovom zariadení.

Taric.sk

Taric.sk

Prehľadávač tovarových nomenklatúr k colnému sadzobníku

Vlastná implementácia nástroja na prehliadanie tovarových nomenklatúr (preberaných z jednotného európskeho colného sadzobníka) - vývoj tohoto nástroja bol začatý ako alternatíva k nástroju, ktorý poskytuje Finančná správa Slovenskej republiky alebo internetový portál Európskej komisie.

Dôvody na vytvorenie vlastnej implementácie:

zdĺhavé a stresujúce ovládanie nástroja poskytovaného Finančnou správou, zbytočne spomaľujúce pracovný proces, neintuitívne správanie tohoto nástroja v danom nasadení
vyhľadávací algoritmus zobrazujúci len cieľovú položku bez položiek stromu, ktoré k nej viedli
texty obsahujúce citácie ďalších položiek, avšak neobsahujúce odkaz na tieto položky

istatDB

istatDB

Know-how databáza a management pre spracovávanie tovarovej štiatistiky a colnej deklarácie.

Aplikácia bola navrhnutá ako databáza znalostí a menežment/organizér činností pre administratívneho pracovníka pripravujúceho podklady pre vypracovanie tovarovej štatistiky Intrastat (štatistika ktorú vykazujú firmy s vyšším obratom o pohybe tovaru po Európskej únií) a colnú deklaráciu.

Fundamentálnym základom aplikácie je zoznam tovarov, kde tovar je vždy priradený k určitému číslu, ktoré ho charakterizuje v colnom sadzobníku. Okrem toho aplikácia zhromažďuje ďalšie množstvo doplňujúcich údajov o tovare, výrobcoch, odberateľoch, spravodajských jednotkách (= firma, ktorá si objedná zastupovanie vo veci odovzdania tovarovej štatistiky alebo colej deklarácie), vzťahoch medzi nimi a tokoch.

Jednotlivé komponenty aplikácie sú navrhnuté za účelom zrýchlenia a zefektívnenia pracovného procesu, odbremenenia ľudského článku od mechanickej a pre človeka časovo náročnej a zbytočnej monotónnej ubíjajúcej práce.

Aplikácia je navrhnutá pre chod na vnútropodnikovej počítačovej sieti (LAN), obsahuje používateľské účty s rôznymi právami, je možné nastaviť pravidelné automatické zálohy (FTP), exportovanie zvolených údajov podľa zvolených kritérií napríklad priamo do tabuľky Microsoft Excel.